🎁დაბადების დღის პაკეტები:
➡10+5 შეიცავეს 10 ბავშვს და 5 მშობელს, ღირებულება არის 300 ლარი.
ფასში შედის საბავშვო მენიუს და ანიმატორის მომსახურებას.
მენიუში შედის კოლა ფრი და ბურგერი. (300 ლარი)
➡15+7 შეიცავს 15 ბავშვს და 7 მშობელს. პირობები არის იგივე,
ღირებულება 450 ლარი.